Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

20 Häggstavägen
Tullinge, Stockholms län, 141 32
Sweden

0706005455

Stockholm Based Mountain Bike Coaching Company focusing on riding technic and skills.

Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul

Waiver and Release

By voluntarily participating in a Stockholm Bike Skills skills day, skills ride, discovery ride or biking trip, I agree and acknowledge the following:

ACKNOWLEDGEMENT, WAIVER AND RELEASE

By voluntarily participating in a Stockholm Bike Skills Day, I agree and acknowledge the following:

 1. I am aware that bicycling involves certain inherent dangers, including but not limited to the hazards of roads and off road terrain; weather; accidents; actions of participants, motorists and other persons.  I acknowledge that I am aware of the rules of the road applicable to bicycles.
 2. I understand that bicycle helmets is required to participate in all Stockholm Bike Skills Rides and Skills Days and I agree to wear a helmet while participating in any Stockholm Bike Skills events and to follow the rules of the road and all applicable laws and safe bicycling practices.
 3. I understand that it is not the function of the ride leaders and coaches to serve as guardians of my safety. I recognize that the route(s) chosen may be challenging, not necessarily the safest or easiest route(s) and that weather, road and traffic conditions may make a ride difficult. It is always my decision to ride or not ride any section of trail/road or to perform any drill.
 4. I give permission to Stockholm Bike Skills  to use or release my image without payment should it appear in photos or videos taken during an Stockholm Bike Skills Day or Ride.
 5. I freely and voluntarily accept all risks of injury, death or property damage.  I understand and agree that none of the parties described below may be held liable in any way for any occurrence or accident in connection with  Stockholm Bike Skills.  I hereby RELEASE from any and all liability Stockholm Bike Skills, its employees, volunteers and agents, their respective successors and assigns, ride sponsors and supporters, and ride coaches, against all claims, including, but not limited to, claims of negligence, unintentional acts, and acts of omission, and any personal injury, loss or expense, which may arise from my participation in any Stockholm Bike Skills Day or Ride.  I understand I am responsible for my own conduct and decisions while participating in a Stockholm Bike Skills Day or Ride and further agree that this Waiver & Release shall apply to any claim arising out of my participation in non-bicycling activities while a participant in a Stockholm Bike Skills Day or Ride.
 6. This Waiver & Release is intended to be binding upon me, my family, my heirs, my estate, my legal representatives and assigns. I understand that the terms of this document are contractual and not a mere recital.

I AGREE I HAVE FULLY INFORMED MYSELF OF THE CONTENTS OF THIS WAIVER & RELEASE BY READING IT AND AGREE TO ITS TERMS.

Genom att frivilligt delta i en kurs eller resa med Stockholm Bike Skills godkänner jag följande friskrivningsklausul: 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

 

När jag deltar i en kurs eller åker med på en resa med Stockholm Bike Skills, gör jag det på egen risk och godkänner följande: 

 1. Jag är medveten om att cykling innebär vissa faror. Terräng, väderlek, bilister och andra deltagare kan alla utgöra en risk för skada. Jag är medveten om reglerna som gäller för att delta i kursen eller resan och jag förstår att jag utsätter mig för vissa risker. 
 2. Jag förstår att jag är skyldig att använda cykelhjälm när jag deltar i Stockholm Bike Skills kurser och resor samt att jag ska följa de allmänna regler och lagar som gäller när jag cyklar på vägar, på skogsspår och på berg och att alltid följa coachens instruktioner. 
 3. Jag är medveten om att coacherna inte kan hålla uppsikt över mig under hela kursen eller resan och agera vårdnadshavare. Jag förstår att coachen kan välja en väg som är utmanande och inte alltid den enklaste och säkraste vägen och att exempelvis väder, terräng eller trafik kan försvåra åket. Det är alltid mitt eget beslut att åka den föreslagna vägen eller inte.  
 4. Jag ger Stockholm Bike Skills fri användningsrätt av alla bilder och videor tagna av mig före, under och efter kursen.
 5. Jag är medveten om och tar risken att jag genom att delta i en kurs eller resa med Stockholm Bike Skills, utsätter mig för kroppsskada, skada av egendom eller t o m dödsfall. Jag förstår och håller med om att ingen av parterna som beskrivs nedan kan hållas ansvariga för eventuella händelser eller olyckor i samband med kurserna eller resorna som Stockholm Bike Skills anordnar. Jag medger att jag inte håller någon av Stockholm Bike Skills, ägare, eller framtida ägare, coacher och övriga anställda, agenter, volontärer, sponsorer eller supporters ansvariga för försummelse, oavsiktliga handlingar, uteblivet ingripande, personskador, förluster eller kostnader i samband med kursen eller resan. Jag förstår att jag är ansvarig för mitt eget beteende och de beslut jag tar när jag deltar i Stockholm Bike kurser eller resor. Jag förstår att när jag skriver på friskrivningsklausulen håller jag inte någon annan än mig själv ansvarig för eventuella skador, förluster eller kostnader som kan uppstå i samband med en kurs eller resa med Stockholm Bike Skills och att jag inte kommer att ställa några ersättningskrav.   
 6. Denna ansvarsfriskrivning är bindande och innebär att varken jag, min familj, släktingar, arvingar, egendom eller juridiska representanter kan ställa krav mot Stockholm Bike Skills.

JAG GODKÄNNER ATT JAG FÖRSTÅR INNEHÅLLET I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN OCH GODKÄNNER OVANSTÅENDE VILLKOR

*
Name *
Name